การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา และกำลังใจที่มอบให้นั้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.