การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563        ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา และกำลังใจที่ท่านได้มอบให้นั้น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.