การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในการประเมินพร้อมด้วยคระกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โดยมีกำหนดการประเมินดังนี้

-วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 2 คน คือ 1)นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข 2) นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม

-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน คือ 1)นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ 2)นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 3)นางสาวชนิตา แก่งอินทร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.