การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วย นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ , นายนิวัติ ดีเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองธรรมจักร  และนางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.