การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด “ดอกบัวเกมส์”

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอมผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2566“ดอกบัวเกมส์” โดยมีครูลัดดา  ปรีชาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ อาคารลานกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2,3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.