การแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคเหนือ

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการภาคเหนือ พลิกโฉมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP โดยส่งแข่งขัน จำนวน 8 รายการ สรุปผลการแข่งขันที่น่าประทับใจ คือ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง ,5 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.