กิจกรรมการอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยพระธรรมทูต สายที่ 3 ของหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.