กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี  นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ อาคารลานกีฬาในร่มโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน และนักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.