กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (บริเวณรอบตลาดลาดยาว) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 200 คน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.