กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานไหว้ครูมาไหว้คุณครู และนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในแต่ละสายชั้น โดยมีนายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน นักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวใส่ความเห็น

Your email address will not be published.