กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดยการสนับสนุนจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียน “กลุ่มจิตอาสาวัยใสโรงเรียนอนุบาลลาดยาว” ร่วมทำบุญและทำความดี ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยชุมชนถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการสอบธรรมสนามหลวงของพระภิกษุ-สามเณรที่ได้บวชและศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดในพรรษาของปีการศึกษา 2563 ในหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2563 ณ วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
#ความดีที่อยากทำ
#โรงเรียนคุณธรรม
#โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.