กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันโควิด 19

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.