กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรม     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธานในพิธี และน.ส.สุพิชสิริ ถิระวัฒนะพงศ์ รองผอ.สพป.นว.2 ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก   ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อและคณะเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ อาคารปฐมสิทธิ์พิทยาคาร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.