กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดยนางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสุธรรมาราม วัดลาดยาว   วัดป่ารัง วัดประชานิมิต วัดพุทธประทีป และวัดตลุกวนาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.