กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ(1)กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (2)กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566  (3)กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.