กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดขบวนแห่กระทงที่นักเรียนนำมาไปถวายวัดในเขตอำเภอลาดยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.