ขอแสดงความยินดีเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นป.6/1 สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ได้อันดับที่ 57

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.