ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 69 : รับมอบกระเช้าและกล่องของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

จดหมายข่าว ฉบับที่ 68 : การแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคเหนือ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 : นิเทศ ติดตาม นิสิตปริญญาโท มาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 66 : นิสิตหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาเข้าฝึกงานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 65 : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 64 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 63 : รับเกียรติบัตรชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 62 : ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 61 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 60 : กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 59 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 : การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด "ดอกบัวเกมส์"

จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 : สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 : การนิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านอบายมุข

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 : โครงการอบรมนักเรียนอนุบาลลาดยาว 3 ดี ชีวีมีสุข

จดหมายข่าว ฉบับที่ 53 : เจ้ากน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 52 : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER 1 อำเภอลาดยาว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 51 : ผลการคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย

จดหมายข่าว ฉบับที่ 50 : การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผู้นำโรงเรียนที่ยั่งยืน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 49 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 : สนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 47 : การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 46 : ติดตามการดำเนินกิจกรรมสร้างสื่อการสอน/คลิปวิดีโอ การเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์

จดหมายข่าว ฉบับที่ 45 : พิธีสักการะพระประจำโรงเรียน พระภูมิ เจ้าที่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 43 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรฯ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41 : ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนต์สั้น เรื่อง วันใหม่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39 : ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 2 ท่าน เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38 : ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37 : มอบเกียรติบัตรเนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36 : เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35 : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเชิงศักยภาพฯ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33 : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32 : การจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31 : การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30 : ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29 : เข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศเจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 : การอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 : การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้น ป.3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 : การอบรมโครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 : 100 ปี ล้ำค่า ราตรีขาว-แดง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้น ป.5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 : ติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 : การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 : ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้น ป.1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 : การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จดหมายข่าวฉบับที่ 12 : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ0 ภาคเหนือ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 : พิธีสักการะขุนลาดบริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 : เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 (อยู่ด้านล่าง)

จดหมายข่าว : การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จดหมายข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563

จดหมายข่าว : การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

จดหมายข่าว : การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563

จดหมายข่าว : การติดตามและประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

จดหมายข่าว : การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

จดหมายข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563

จดหมายข่าว : การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

จดหมายข่าว : การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าว : การอบรมธรรมะเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม

จดหมายข่าว : วันไหว้ครู ประจำปี 2563

จดหมายข่าว : การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

จดหมายข่าว : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1:ประชุมชี้แจงนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสังเกตการสอน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2:งานวันครู ประปี 2565 (ระดับเขตพื้นที่)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3:วันครู 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.6 (รอบ2)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 8:นักเรียนเข้ารับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10:ตรุษจีน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11:การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 12:จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.6 (รอบ3)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 15:การสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 16:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.4

จดหมายข่าว ฉบับที่ 17:การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 18:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 19:ประชุมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุรภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20:การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้น ป.5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 21:คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 22:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จดหมายข่าว ฉบับที่ 23:ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR

จดหมายข่าว ฉบับที่ 24:คณะทำงานเพื่อติดตามและสะท้อนความคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 25:การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 27:ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

จดหมายข่าว ฉบับที่ 28:ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 29:การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) นักเรียนชั้น ป.3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 30:พิธีมอบวุฒิบัตร "สร้างสรรค์คุณค่า สู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 31:การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 32:การประเมินสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

จดหมายข่าว ฉบับที่ 33:ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 34:การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 35:สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ประจำปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 36:ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง

จดหมายข่าว ฉบับที่ 37:การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ALTC

จดหมายข่าว ฉบับที่ 38:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 39:โครงการอบรมเชิลปฏิบัติการ"การสร้างคลิปวิดีโอเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน"

จดหมายข่าว ฉบับที่ 40:เปิดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/65 รูปแบบ ON-SITE

จดหมายข่าว ฉบับที่ 41:โรงเรียนนำร่องการประเมินคุรภาพระดับห้องเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 42:สอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44:พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 45:ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตร
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 46:จิตอาสา-ทาสีขาวแดงทางเท้า

จดหมายข่าว ฉบับที่ 47:ผู้บริหารพบเพื่อนครูโรงเรียนในท้องที่อำเภอลาดยาว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 48:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 49:พิธีสักการะ พระประจำโรงเรียน พระภูมิ เจ้าที่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 50:มอบเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 51:เครื่องดื่ม MILO กีฬาคือครูชีวิต

จดหมายข่าว ฉบับที่ 52:การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 53:ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54:พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 55:พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ผอ.สพป.นว.2 เป็นประธานพิธีเปิด)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56:การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58:สพป.นว.2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 59:มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 60:สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 61:กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 62:โครงการพระธรรมฑูต ปฏิบัติการ สายที่ 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 63:การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 64:พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ออนไลน์)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 65:การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 66:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

จดหมายข่าว ฉบับที่ 68 : อำเภออนามัยเจริญพันธุ์

จดหมายข่าว ฉบับที่ 69 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565