ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ อุไรวรรณ โพธิ์นาค และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไพศาล

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.