ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดงานทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง” โดยมี นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน โดยการทอดผ้าป่ามีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารโดม ยาว 20 เมตร ต่อจากของเดิม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกับนักเรียน และให้บริการชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม     ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

     ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.