นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึี้น กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียน ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

คลิกชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.