ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าแทนนักเรียนที่ย้ายออก โครงการเพชรลาดยาว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

คลิกโหลด  หรือคลิกที่ภาพเพื่อดู

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.