ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ห้องสอบ ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อดังนี้

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.