ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ กับครูต่างชาติ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          –  ภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  วิทยาศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  ศิลปะ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

สำหรับนักเรียนห้องเพชรลาดยาว รับจำนวน 35 คน สมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  และสอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถดาว์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบ ส่งห้องธุรการโรงเรียน 

ใบสมัครห้องเพชรลาดยาว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.