ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 และรายชื่อนักเรียน ปี 2563

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่ม A และ B สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังต่อไปนี้

อนุบาล 22/1A2/1B2/2A2/2B2/3A2/3B
อนุบาล 33/1A3/1B3/2A3/2B3/3A3/3B
ป.11/1A1/1B1/2A1/2B1/3A1/3B1/4A1/4B1/5A1/5B1/6A1/6B
ป.22/1A2/1B2/2A2/2B2/3A2/3B2/4A2/4B2/5A2/5B
ป.33/1A3/1B3/2A3/2B3/3A3/3B3/4A3/4B3/5A3/5B
ป.44/1A4/1B4/2A4/2B4/3A4/3B4/4A4/4B4/5A4/5B
ป.55/1A5/1B5/2A5/2B5/3A5/3B5/4A5/4B5/5A5/5B
ป.66/1A6/1B6/2A6/2B6/3A6/3B6/4A6/4B6/5A6/5B

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องเรียน ตรวจสอบวัน และเวลาในการเข้าร่วมประชุมของห้องเรียน มาร่วมประชุมตามกำหนดเวลาเพื่อลดจำนวนคน และเตรียมเงินตามที่ได้แจ้งไว้ครับ

ชั้นอนุบาล 2อนุบาล 2/1

QR Code
อนุบาล 2/2

QR Code
อนุบาล 2/3

QR Code
ชั้นอนุบาล 3อนุบาล 3/1

QR Code
อนุบาล 3/2

QR Code
อนุบาล 3/3

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ป.1/1

QR Code
ป.1/2

QR Code
ป.1/3

QR Code
ป.1/4

QR Code
ป.1/5

QR Code
ป.1/6

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ป.2/1

QR Code
ป.2/2

QR Code
ป.2/3

QR Code
ป.2/4

QR Code
ป.2/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ป.3/1

QR Code
ป.3/2

QR Code
ป.3/3

QR Code
ป.3/4

QR Code
ป.3/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ป.4/1

QR Code
ป.4/2

QR Code
ป.4/3

QR Code
ป.4/4

QR Code
ป.4/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ป.5/1

QR Code
ป.5/2

QR Code
ป.5/3

QR Code
ป.5/4

QR Code
ป.5/5

QR Code
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ป.6/1

QR Code
ป.6/2

QR Code
ป.6/3

QR Code
ป.6/4

QR Code
ป.6/5

QR Code

หมายเหตุ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนโดยการคลิกชั้น และคลิ๊กสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนด้านล่างของแต่ละห้อง ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อปรากฏ สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดวันและเวลาในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน ดังต่อไปนี้

*** ผู้ปกครองในแต่ละชั้นสามารถตรวจสอบวันและเวลา ที่โรงเรียนแจ้งไว้ ***

*** ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เตรียมจำนวนเงินให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการประชุม ***

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.