ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว         ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบ …

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลนักเรียนประจำป …

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 …

ข้อมูลพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   หมู่ที่ ชื่ …

ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้พั …

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำขวัญโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้กำหนดคำขวัญของโรงเรียน ไว้ว่า&# …

ที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว …

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงเรียนนี้ตั้งขึ้น เมื่อวั …

พันธกิจโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้กำหนดพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้ …

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)      &nbsp …

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

figure>

อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน         จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน …

เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน         จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน …

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.