พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ออนไลน์)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ,นายวิทวัส เจริญสุข ,นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการ คณะครูสายชั้นอนุบาล และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  รับชมผ่านทาง Facebook Live “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.