รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นางกัญรินทร์ จินานิกร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นผู้ควบคุมดูแล เด็กชายนวพล เกิดสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.