รับมอบกระเช้าและกล่องของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตาย(10อ.) ของ สพป.นครสวรรค์ โดยมี นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวิทวัส เจริญสุข รองผู้อำนวยการ และครูที่รับผิดชอบ เข้ารับมอบกระเช้าและกล่องของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยประธานในพิธี พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังใหญ่ ในพระองค์ 904  ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.