รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 5 การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ คลิ๊กโหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.