สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ และ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2  ร่วมการประชุมสัญจรโครงการ”ผู้บริหารพบเพื่อนครู” โรงเรียนในท้องที่อำเภอลาดยาว จำนวน 44 แห่ง เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ. Quick Policy 2565 สู่การปฏิบัติ ณ โดมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.