กรกฎาคม 2014 archive

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

การพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทาง BBL

เมื่อวันที่ 19  ชมรมครูปฐมวัยนครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกับ สพ …

Continue reading

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 9 กรฏาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  …

Continue reading

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวนำการแสดงเข้าร่วมถนนคนเดิน

เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ.2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวด …

Continue reading