สิงหาคม 2014 archive

งานส้มโอ

เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยา …

Continue reading

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

งานมหกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ …

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไ …

Continue reading

กิจกรรมการประชุมเสวนาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ศูนย์พัฒนาการจัดการเรี …

Continue reading