พฤศจิกายน 2014 archive

งานฉลองอาคารเรียน 4

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยา …

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป1 โครงสร้างราย …

Continue reading

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

ร่วมส่งกำลังใจในการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเด็กหญิงวันวิภา เปรมสังข์

ผู้บริหาร  คณะกรรมการการสถานศึกษา   คณะครู  นักเรียน แล …

Continue reading

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พบเพื่อนครูกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว

เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading