ธันวาคม 2014 archive

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

เข้าร่วมประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว

เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว …

Continue reading

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได …

Continue reading

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดย …

Continue reading