มกราคม 2015 archive

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กหญิงวันวิภา เปรมสังข์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  เด็กหญิงวันวิภา   เปรมส …

Continue reading