พฤษภาคม 2017 archive

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สมาคมครูและบุคล …

Continue reading

กิจกรรมบัณฑิตน้อย และงานราตรีขาวแดง ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading