มิถุนายน 2017 archive

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)     1.การ …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลู …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 …

Continue reading

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) ป.3

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT (Na …

Continue reading