มีนาคม 2018 archive

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได …

Continue reading

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ชั้นป.1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร …

Continue reading