suchat kamphon

Author's posts

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเ …

Continue reading

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรีย …

Continue reading

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต8หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก …

Continue reading

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุเจน  ชาญธัญกรณ์  …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได …

Continue reading

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาด …

Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ชั้นป.1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร …

Continue reading