รพีพรรณ จันทรภักดี

Author's posts

กิจกรรม วันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดงานวัน …

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 และทอดผ้าป่าการศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562   นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยกา …

Continue reading

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได …

Continue reading

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

        วันที่ 26 กร …

Continue reading

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการโ …

Continue reading

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมใจนึก เทียนสันต์  รองผู …

Continue reading

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเน …

Continue reading

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจก …

Continue reading

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 …

Continue reading