Category: ประกาศ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเ …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร …

Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว

หนังสือขอเปลี่ยนตัว แบบขอการเปลี่ยนตัว

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)     1.การ …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลู …

Continue reading

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 …

Continue reading

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT (National Test) ป.3

งานนำเสนอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT (Na …

Continue reading

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก Download  ที่นี่