Category: ประกาศ

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความปร …

Continue reading

รายชิื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสมัครนักเรียนที่มีความ …

Continue reading

การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัด …

Continue reading

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเ …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร …

Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว

หนังสือขอเปลี่ยนตัว แบบขอการเปลี่ยนตัว

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

เอกสารการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)     1.การ …

Continue reading