ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ดังกล่าวนั้น ได้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 53 คน โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน รับเด็กเกิดปีพุทธศักราช 2555 รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต8หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจคลิ๊กรายละเอียด ประกาศ เอกสารประกอบ

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คนใหม่


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าแทนนักเรียนที่ย้ายออก โครงการเพชรลาดยาว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

คลิกโหลด  หรือคลิกที่ภาพเพื่อดู

 

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึี้น กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียน ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

คลิกชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ชั้นป.1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียนร้อย  จึงขอประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ดังเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศแผ่นที่ 1 

ประกาศแผ่นที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ติด  โรงเรียนจะจัดห้องเรียนในห้องที่ 2- 6 ต่อไปครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนเพชรลาดยาว โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ปี 2561

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ กับครูต่างชาติ จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          –  ภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  วิทยาศาสตร์ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

          –  ศิลปะ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

สำหรับนักเรียนห้องเพชรลาดยาว รับจำนวน 35 คน สมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  และสอบคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถดาว์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบ ส่งห้องธุรการโรงเรียน 

ใบสมัครห้องเพชรลาดยาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ  ห้องประชุมใบไพศาล  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  โดยมี อ.ธตรฐ  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรม  

ข้อมูลติดต่อวิทยากร

  บ้านภาษาไทยครูธตรฐ

  724/6  ถนนหนองสี่แจ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  081-764-1293

  E-Mall :  thatarote@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/thatarote (กลุ่มการอ่านแนว PISA : ครูธตรฐ)

  โหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

  ผลงานการสร้างแบบฝึกของผู้เข้ารับการอบรม