กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล  ซึ่งมีคณะกรรมการการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ของทางอำเภอลาดยาว ได้จัดขึ้น ในวันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2557  คลิ๊กชมภาพ

DSC00642DSC00717

 

 

 

 

 

 

DSC00562

DSC00789

 

 

 

 

 

 

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่ทรงมีต่อการลูกเสือไทย  โดยมีผู้บริหาร คณะครู  ลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง  เข้าร่วมพิธี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์


DSC04356
DSC04386

 

 

 

 

 

 

 

DSC04426

DSC04440

 

 

 

 

 

 

 

งานฉลองอาคารเรียน 4

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ทำการปรับปรุงอาคาร 4 ซึ่งเป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  เสร็จเรียบร้อย ในภาคเรียนที่ 2 / 2557  ทางโรงเรียนจัดทำบุญฉลองอาคาร ด้วยการถวายเพลพระ  9  รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา

DSC04243

DSC04253

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03393

DSC03409

 

 

 

 

 

 

 

DSC04208

DSC04204

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

natelogo_new

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป3

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป4

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป5

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป6

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้ส่งนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 6/1 เข้าร่วมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการมาประเมินในวันและเวลาดังกล่าว  ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการต่อไป

DSC04044

DSC04018

 

 

 

 

 

 

DSC03983

DSC04071

 

 

 

 

 

 

DSC04051

DSC04164

 

 

 

 

 

ร่วมส่งกำลังใจในการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเด็กหญิงวันวิภา เปรมสังข์

ผู้บริหาร  คณะกรรมการการสถานศึกษา   คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ขอส่งกำลังใจในการเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ของเด็กหญิงวันวิภา   เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ของเรา  ซึ่งจะรับการประเมินในวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  คลิ๊กอ่านประวัติ

DSC02804

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พบเพื่อนครูกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว

เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว  ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ประชุมกลุ่มเครือข่าย ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทองสุข  อยู่ศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มาเป็นประธานและ ได้มอบนโยบายที่สำคัญ ๆ แก่เพื่อนครูจตุรมิตรลาดยาว

DSC03825

DSC03861

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03857

DSC03836

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03881

DSC03848

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ของวัดลาดยาว  นักเรียนทุกคนได้นำกระทงคนละ 1 ใบ ไปถวายวัดต่าง ๆ และร่วมขบวนแห่กระทง  อีกทั้งยังได้นำการแสดงจำนวน 3 ชุด เข้าร่วมกับกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  คลิ๊กชมภาพ

DSC03571

DSC03470

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03687

DSC03709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานอาชีพ”เพิ่มมูลค่าขยะ”

โครงงาน                            เพิ่มมูลค่าขยะ

โครงงาน “เพิ่มมูลค่าขยะ” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการนำขยะที่ไม่มีค่า มาสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มมูลค่าวัสดุและสิ่งของต่างๆ นี้ เพื่อให้สิ่งของมีความสวยงาม มีความประณีต มีความหลากหลาย มีมูลค่า มีราคา มีความทันสมัย ใช้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันและของที่ระลึกได้

การนำขยะมาเพิ่มมูลค่า ได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม เหมาะสม มีคุณค่า มีราคา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อหารายได้และนำไปสู่อาชีพ การปฏิบัติครั้งนี้พวกเราภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน ที่บ้านและชุมชนและช่วยผู้ปกครองในการหารายได้ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา จะนำไปปฏิบัติในครอบครัวเพื่อสนองนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1.เด็กหญิงน้ำทิพย์ หลวงถนนเจริญ

2.เด็กหญิงอภิชญา อานมี

3.เด็กหญิงพรพิมล สุระดม

ระดับชั้น                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา                          นางอภิรดี รุ่งแจ้ง

โรงเรียน                             อนุบาลลาดยาว

ปีการศึกษา                          2557

ครูติ๋มคุณครูอภิรดี   รุ่งแจ้ง

ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โหลด  บทคัดย่อโครงงานอาชีพ “เพิ่มมูลค่าขยะ”

 

 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2557  เด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ได้เข้าร่วมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการประเมินปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพื้นที่ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

DSC02792

DSC02799

 

 

 

 

 

 

 

DSC02833

DSC02919