พิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจิมอาคารอเนกประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี  นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดขบวนแห่กระทงที่นักเรียนนำมาไปถวายวัดในเขตอำเภอลาดยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นางกัญรินทร์ จินานิกร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นผู้ควบคุมดูแล เด็กชายนวพล เกิดสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวิทวัส เจริญสุข  นางขนิษฐา เผ่าม่วง และนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ 3 ดาว)

วันที่ 8  ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้เตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (RovingTeams:RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ 18 ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะได้พัฒนาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดยการสนับสนุนจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียน “กลุ่มจิตอาสาวัยใสโรงเรียนอนุบาลลาดยาว” ร่วมทำบุญและทำความดี ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยชุมชนถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการสอบธรรมสนามหลวงของพระภิกษุ-สามเณรที่ได้บวชและศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดในพรรษาของปีการศึกษา 2563 ในหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2563 ณ วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
#ความดีที่อยากทำ
#โรงเรียนคุณธรรม
#โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำ “กลุ่มจิตอาสาวัยใส” โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังได้นำตัวอย่างโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ระหว่างนักเรียน คุณครู และโรงเรียน ในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและบุคลากร เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป

ประชาสัมพันธ์

>>>โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กโหลดเอกสาร

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในการประเมินพร้อมด้วยคระกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โดยมีกำหนดการประเมินดังนี้

-วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 2 คน คือ 1)นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข 2) นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม

-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน คือ 1)นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ 2)นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 3)นางสาวชนิตา แก่งอินทร์