การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563        ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา และกำลังใจที่ท่านได้มอบให้นั้น

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจิมอาคารอเนกประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี  นายเสถียร ตรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดขบวนแห่กระทงที่นักเรียนนำมาไปถวายวัดในเขตอำเภอลาดยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้มอบหมายให้ นางกัญรินทร์ จินานิกร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นผู้ควบคุมดูแล เด็กชายนวพล เกิดสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวิทวัส เจริญสุข  นางขนิษฐา เผ่าม่วง และนางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ 3 ดาว)

วันที่ 8  ตุลาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้เตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (RovingTeams:RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ 18 ทางโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอขอบพระคุณ สำหรับข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะได้พัฒนาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดยการสนับสนุนจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียน “กลุ่มจิตอาสาวัยใสโรงเรียนอนุบาลลาดยาว” ร่วมทำบุญและทำความดี ด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยชุมชนถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการสอบธรรมสนามหลวงของพระภิกษุ-สามเณรที่ได้บวชและศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดในพรรษาของปีการศึกษา 2563 ในหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2563 ณ วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
#ความดีที่อยากทำ
#โรงเรียนคุณธรรม
#โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำ “กลุ่มจิตอาสาวัยใส” โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังได้นำตัวอย่างโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนไปเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ระหว่างนักเรียน คุณครู และโรงเรียน ในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและบุคลากร เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว แบ่งออกเป็น กลุ่ม A และ กลุ่ม B

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการจัดชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดชั้นเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

*** คลิ๊กที่ระดับชั้นเพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียน***