ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กหญิงวันวิภา เปรมสังข์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  เด็กหญิงวันวิภา   เปรมสังข์  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย  และยังได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557  ขอแสดงความยินดี

DSC02168

DSC02206

 

 

 

 

 

 

 

DSC02122

DSC02102

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy  New  Year  ขึ้นในโรงเรียน ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมประวัติวันคริสต์มาส ,การแสดงละครประวัติวันคริสต์มาส ,การแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น  นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน

DSC05113

DSC05322

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05250

DSC05119

 

 

 

 

 

 

 

DSC05314

DSC05155

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว

เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้นำนักเรียนชุดการแสดง  อาเซียนหรรษา  เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว  โดยมีนักเรียนจำนวน  84  คน  พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครอง ในการแสดงมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกันเป็นจำนวนมาก

DSC01289

DSC01245

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01248

DSC01247

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01246

DSC05044

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล  ซึ่งมีคณะกรรมการการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ของทางอำเภอลาดยาว ได้จัดขึ้น ในวันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2557  คลิ๊กชมภาพ

DSC00642DSC00717

 

 

 

 

 

 

DSC00562

DSC00789

 

 

 

 

 

 

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่ทรงมีต่อการลูกเสือไทย  โดยมีผู้บริหาร คณะครู  ลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง  เข้าร่วมพิธี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์


DSC04356
DSC04386

 

 

 

 

 

 

 

DSC04426

DSC04440

 

 

 

 

 

 

 

งานฉลองอาคารเรียน 4

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ทำการปรับปรุงอาคาร 4 ซึ่งเป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  เสร็จเรียบร้อย ในภาคเรียนที่ 2 / 2557  ทางโรงเรียนจัดทำบุญฉลองอาคาร ด้วยการถวายเพลพระ  9  รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา

DSC04243

DSC04253

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03393

DSC03409

 

 

 

 

 

 

 

DSC04208

DSC04204

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

natelogo_new

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป3

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป4

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป5

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป6

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้ส่งนักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 6/1 เข้าร่วมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการมาประเมินในวันและเวลาดังกล่าว  ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงวันวิภา  เปรมสังข์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการต่อไป

DSC04044

DSC04018

 

 

 

 

 

 

DSC03983

DSC04071

 

 

 

 

 

 

DSC04051

DSC04164

 

 

 

 

 

ร่วมส่งกำลังใจในการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานเด็กหญิงวันวิภา เปรมสังข์

ผู้บริหาร  คณะกรรมการการสถานศึกษา   คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ขอส่งกำลังใจในการเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ของเด็กหญิงวันวิภา   เปรมสังข์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ของเรา  ซึ่งจะรับการประเมินในวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  คลิ๊กอ่านประวัติ

DSC02804

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พบเพื่อนครูกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว

เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายจตุรมิตรลาดยาว  ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ประชุมกลุ่มเครือข่าย ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทองสุข  อยู่ศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มาเป็นประธานและ ได้มอบนโยบายที่สำคัญ ๆ แก่เพื่อนครูจตุรมิตรลาดยาว

DSC03825

DSC03861

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03857

DSC03836

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC03881

DSC03848