รพีพรรณ จันทรภักดี

Author's posts

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสา …

Continue reading

กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสา …

Continue reading

พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย(ออนไลน์)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางสา …

Continue reading

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นาง …

Continue reading

กิจกรรม:โครงการพระธรรมทูต ปฏิบัติการ สายที่ ๓

วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นาง …

Continue reading

กิจกรรม:วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นางส …

Continue reading

กิจกรรม:สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูคุณค่าภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

       วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโด …

Continue reading

สืบสานเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนว …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำน …

Continue reading