รพีพรรณ จันทรภักดี

Author's posts

สืบสานเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2564

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนว …

Continue reading

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำน …

Continue reading

ทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล “99 ปี รวมใจสร้างโดมเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย …

Continue reading

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย …

Continue reading

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเ …

Continue reading

พิธีทำบุญเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวย …

Continue reading

กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุ …

Continue reading

รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห …

Continue reading

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียน …

Continue reading