รพีพรรณ จันทรภักดี

Author's posts

การเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 …

Continue reading

การตรวจติดตามการรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย น …

Continue reading

กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำ …

Continue reading

การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายส …

Continue reading

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุเจน ชาญธ …

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรม วันครู ประจำปี 2563

         ด้วยวั …

Continue reading

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

         โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน  ชาญธัญกรณ …

Continue reading

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำ …

Continue reading