ร่วมช่วยเหลือนักเรียนเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายธวัชชัย กฐินทอง ป.3/4 เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหมดไปทั้งหลัง ทางโรงเรียนได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น เชิญชวนผู้มีจิตกุศลได้บริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว หรือโอนเงินช่วยเหลือ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดยาว บัญชีเลขที่ 020142031434 ด.ช.ธวัชชัย กฐินทอง

ประกาศผลสอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 2/3
ชั้นอนุบาล 3อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2อนุบาล 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป.1/1.1/2ป.1/3ป.1/4ป.1/5ป.1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ป.2/1ป.2/2ป.2/3ป.2/4ป.2/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ป.3/1ป.3/2ป.3/3ป.3/4ป.3/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ป.4/1ป.4/2ป.4/3ป.4/4ป.4/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ป.5/1ป.5/2ป.5/3ป.5/4ป.5/5

****คลิ๊กที่ชั้นของนักเรียน****

ประกาศในวันที่ 31มี.ค.2563 นักเรียนไม่ต้องมาฟังผลสอบ

นักเรียนระดับชั้นอ.2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต้องมาฟังผลสอบ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๖/๒๖ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๖/๒๖ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น ห้องประชุม (๓๐.๒๐.๑๗.๐๘) ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะ ดังนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ขอประกาศผลดังนี้

ขอแสดงความยินดีเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นป.6/1 สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) ได้อันดับที่ 57

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๖/๒๖ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๖/๒๖ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังนี้

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางโรงเรียนได้แนบประกาศ ดังนี้

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ห้องสอบ ห้องวิชาการ อาคารเรียน 2 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อดังนี้

การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโดย นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว