การติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ว.วชิรปัญโญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสมใจนึก เทียนสันต์  รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมี   นายสุเจน ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (บริเวณรอบตลาดลาดยาว) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 200 คน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีนายสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงละครของตัวแทนนักเรียน โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานไหว้ครูมาไหว้คุณครู และนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในแต่ละสายชั้น โดยมีนายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน นักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สนใจโหลดเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ดังกล่าวนั้น ได้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 53 คน โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน รับเด็กเกิดปีพุทธศักราช 2555 รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต8หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจคลิ๊กรายละเอียด ประกาศ เอกสารประกอบ