กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานไหว้ครูมาไหว้คุณครู และนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในแต่ละสายชั้น โดยมีนายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู จำนวน 65 คน นักเรียน จำนวน 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สนใจโหลดเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ดังกล่าวนั้น ได้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 53 คน โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวลาดยาวเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับ 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน รับเด็กเกิดปีพุทธศักราช 2555 รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกาศผลรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต8หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจคลิ๊กรายละเอียด ประกาศ เอกสารประกอบ

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุเจน  ชาญธัญกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คนใหม่


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนเพชรลาดยาว ชั้นป.2-5

     ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าแทนนักเรียนที่ย้ายออก โครงการเพชรลาดยาว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

คลิกโหลด  หรือคลิกที่ภาพเพื่อดู

 

นิทรรศการมีชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560 ขึี้น กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียน ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

คลิกชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ชั้นป.1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนห้องเพชรลาดยาว  โครงงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2561 ห้องเพชรลาดยาว  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียนร้อย  จึงขอประกาศผลการสอบห้องเรียนโครงการเพชรลาดยาว ดังเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศแผ่นที่ 1 

ประกาศแผ่นที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ติด  โรงเรียนจะจัดห้องเรียนในห้องที่ 2- 6 ต่อไปครับ