suchat kamphon

Author's posts

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตาที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเ …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์

>>>โรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่ …

Continue reading

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนิ …

Continue reading

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 และรายชื่อนักเรียน ปี 2563

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอเรียนเชิญ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นป.6/1 สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐกรณ์ …

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กที่นี่เพื่อเรียนออนไลน์