suchat kamphon

Author's posts

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้จัดก …

Continue reading

สพป.นครสวรรค์ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีวิ …

Continue reading

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ศึกษาดูงานห้องเรียน IEP ของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำโ …

Continue reading

สพฐ. มาติดตามและสะท้อนคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้จั …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading