Category: ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -5 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนิ …

Continue reading

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 และรายชื่อนักเรียน ปี 2563

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอเรียนเชิญ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีเด็กชายณัฎฐกรณ์ อาบัลย์ นักเรียนชั้นป.6/1 สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐกรณ์ …

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ๊กที่นี่เพื่อเรียนออนไลน์

ร่วมช่วยเหลือนักเรียนเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ2563 นายสุเจน ชาญธัญกรณ์ ผู้อำ …

Continue reading

ประกาศผลสอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 2/1 อนุบาล 2/2 อนุบาล 2/3 ชั้นอนุบา …

Continue reading

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดำเนินการสอบนักเรียนที่มีความปร …

Continue reading